Home

Welcome    Retired? Semi-retired?

Cardiff University of the Third Age

Click on headings above to visit pages

MEET THE GROUPS TUESDAY 9th  SEPT 2PM–ALL WELCOME—See under TALKS

Newsletter

Autumn 2014 Magazine

Note! September 5th Cardiff Castle Coffee Morning,

Cancelled due to the N.A.T.O. Summit

 

 

Registered Charity No: 1033518

Cardiff U3A was formed in 1987 and is one of over 700 autonomous U3As throughout the UK. It has nearly 300  members who meet through subject groups at various venues in Cardiff. Members also hold a general meeting with a speaker on the second Tuesday of every month, in the Guildford Hall. Anyone regularly attending a group should become a member of Cardiff U3A.

Have a look at our programme of activities on the various web pages which are linked above.

Croeso

Prifysgol y Trydydd Oedran Caerdydd

Elusen Cofrestredig Rhif: 1033518

Sefydlwyd P3O Caerdydd yn 1987, yn un o’r 700 neu fwy o brifysgolion hunanreolaethol sydd i’w cael, bellach, yn y Deyrnas Unedig. Mae ganddi dros 300 o aelodau sy’n cyfarfod yn rheolaidd mewn grwpiau pwnc mewn llawer o leoedd yng Nghaerdydd. Yna, ar yr ail ddydd Mawrth o bob mis, yn Neuadd Guildford, daw yr holl aelodau at ei gilydd i gyfarfod cyffredinol, pryd y ceir siaradwr gwadd i annerch. Dylai’r sawl sy’n mynchu cyfarfodydd yn rheolaidd ddod yn aelod o Brifysgol y Trydydd Oedran Caerdydd.

Edrychwch ar yr holl raglen ar y tudalennau yma.

Tree Planting

25th Anniversary celebrations: Tree Planting